ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Een klant kan niet eerder stoppen met de behandeling die gekozen is en zodoende het restbedrag terug ontvangen. Te laat komen gaat altijd af van de bleektijd die de klant geboekt heeft.
2.Onze garantievoorwaarden zijn als volgt. Als je kan aantonen dat jouw tanden werkelijk geen enkele tint lichter zijn geworden dan krijg je van ons eerst dezelfde behandeling gratis. Je zou zeggen als de eerste behandeling niet werkt waarom de tweede dan wel. Dit heeft met de activatietijd te maken. In de meeste gevallen werkt de gel direct maar bij een enkeling heeft de gel langer de tijd nodig. Vergelijk het met bruin worden door de zon. Sommige mensen zijn direct bruin andere mensen hebben daar meer sessies voor nodig. Het komt bijna nooit voor maar zie je na de tweede behandeling ook geen tint verschil dan krijg jij je geld terug.

Voorwaarden hiervoor zijn:

-Alleen geldig bij: Endless white smile, Superstar smile en Influencer smile. (dus niet bij Wannabe smile of Supermodel white)

-Voor en na foto voorprofiel van de tanden in hetzelfde licht gemaakt bij ons op de stoel in de vestiging zowel de 1ste als de 2de keer, deze moet je zelf maken. Voorzien van tijd en datum.

-Binnen drie dagen na jouw behandeling kenbaar maken dat je geen resultaat hebt, anders komen alle rechten te vervallen.

3.Wij kunnen niet uitsluiten dat een klant pijn ervaart tijdens of na de behandeling. Bij de meeste mensen is het pijnloos. Maar het tanden bleken blijft geheel op eigen risico. Bij het ondertekenen van deze algemene voorwaarden vervallen uw rechten om eventuele juridische stappen tegen Whitening King VOF te zetten.
4.Als iemand van ons een 2de behandeling aangeboden krijgt moet de desbetreffende persoon deze binnen 2 weken ondergaan anders komt de behandeling te vervallen
7.Klanten worden geacht tien minuten voor het tijdstip te verschijnen.

8.We kunnen nooit een bepaalde witheid garanderen. Dit is voor ieder persoon anders en nooit van tevoren te zeggen. Hoeveel tandplak heb je? Hoeveel tandsteen heb je? Hoe verzorg jij je mond? Is het een extrinsieke (buiten de tand) of intrinsieke(binnen de tand) verkleuring? Hoe gezonder de mond, hoe beter de behandeling aanslaat.

9.Tanden bleken tijdens zwangerschap : er is nooit bewezen dat het slecht zou zijn voor een ongeboren kind. Tot op heden hebben wij er ook geen slechte ervaringen mee. Echter blijft dit altijd op eigen risico.
10.Tanden bleken met fillers kan wel  maar als je lippen erg opgezwollen zijn of vrij dik dan raden wij het af, dit is dan ook op eigen risico.

12. Alle beelden die wij maken bij Whitening King op locatie zijn voor promotionele doeleinden. Door deze beelden te laten maken geeft de persoon op het beeld toestemming om deze te gebruiken. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden door deze persoon.

13.Tanden bleken is niet schadelijk voor jouw tanden. Wij werken op basis van zonnebloemolie en kokosnootolie hierdoor vindt er geen verandering plaats in de hardheid van het glazuur. Deze verandert alleen door stoffen met een lage PH-waarde (zure stoffen). Er vindt wel een hele lichte demineralisatie plaats. Dit zijn bouwstoffen die aan het glazuur onttrokken worden. Dit effect is echter zo minimaal dat het tandglazuur vanzelf binnen 24 uur alweer volledig hersteld is door de mineralen uit het speeksel. De calcium/fosfaatverhouding is na zes uur bleken hetzelfde als na het drinken van een blikje Cola. Wij bleken hooguit drie uur, in deze verhouding verandert dus ook nagenoeg niks. Wat soms voorkomt is dat 0.1% van de mensen irritaties of kleine complicaties ondervind aan de lippen of aan het tandvlees. Hier kunnen wij verder geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen noch aansprakelijk voor gesteld worden, door een behandeling te boeken bij Whitening King ga je ermee akkoord dat dit eventueel zou kunnen gebeuren.

14.Tanden bleken met gevoelig tandvlees en/of andere tandproblemen raden wij niet aan. Als de klant dit verzwijgt en er ontstaan later problemen dan nemen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

15.Tanden bleken kan bij ons vanaf 16 jaar.

16. No-show:

Deze betalingsvoorwaarde zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de Whitening King (Hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

16.1 Afmelden

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekend dat de patiënt buiten de kosten voor  de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen.

16.2 Betaaltermijn

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

16.3 Gevolg

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

16.4 Betalingsherinnering
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinneringen iet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 16.5 Incassokosten

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 50% van de hoofdsom met een minimum van €30,-.

16.6 Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan